Bảo mật & quyền riêng tư

Chào mừng bạn đến với Web4V.com – công ty thiết kế website chuyên nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và tuân thủ các quy định bảo mật liên quan. Trang này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin của bạn khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi.
**1. Thu thập thông tin cá nhân**
Khi bạn sử dụng dịch vụ của Web4V.com, chúng tôi có thể thu thập các thông tin cá nhân sau:
– Thông tin liên hệ: Để cung cấp dịch vụ tốt nhất cho bạn, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp tên, địa chỉ email, số điện thoại và địa chỉ của bạn.
– Thông tin thanh toán: Khi bạn sử dụng các dịch vụ trả phí của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập thông tin liên quan đến thanh toán, bao gồm thông tin thẻ tín dụng hoặc thông tin tài khoản ngân hàng.
– Thông tin truy cập: Chúng tôi tự động ghi lại thông tin về cách bạn truy cập và sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bao gồm địa chỉ IP, trình duyệt web, hệ điều hành, và các trang web bạn truy cập trước và sau khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi.
**2. Sử dụng thông tin cá nhân**
Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích sau:
– Cung cấp và duy trì dịch vụ: Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân để cung cấp dịch vụ cho bạn, bao gồm việc thiết kế và phát triển website, hỗ trợ kỹ thuật, và quản lý tài khoản của bạn.
– Thanh toán: Chúng tôi sử dụng thông tin thanh toán của bạn để xử lý thanh toán cho các dịch vụ bạn sử dụng.
– Liên lạc và hỗ trợ: Chúng tôi có thể sử dụng thông tin liên hệ của bạn để liên lạc với bạn về dịch vụ, thông báo cập nhật hoặc thay đổi, và cung cấp hỗ trợ kỹ thuật khi cần thiết.
– Tùy chỉnh trải nghiệm: Chúng tôi có thể sử dụng thông tin truy cập để hiểu hơn về cách bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi và tùy chỉnh trải nghiệm của bạn dựa trên sở thích và nhu cầu cá nhân.
**3. Bảo vệ thông tin cá nhân**
Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và đã triển khai các biện pháp bảo mật thích hợp để ngăn chặn truy cập trái phép, sử dụng sai mục đích, hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi duy trì hệ thống bảo mật để bảo vệ dữ liệu của bạn khỏi các nguy cơ tiềm ẩn.
**4. Chia sẻ thông tin cá nhân**
Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào ngoài trường hợp sau đây:
– Đối tác công việc: Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với đối tác công việc hoặc nhà cung cấp dịch vụ để hỗ trợ việc cung cấp dịch vụ cho bạn. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ đảm bảo rằng họ tuân theo các tiêu chuẩn bảo mật tương tự.
– Tuân thủ pháp luật: Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn nếu chúng tôi tin rằng việc này là cần thiết để tuân thủ với pháp luật hoặc để bảo vệ quyền, tài sản hoặc an ninh của chúng tôi hoặc của người khác.
**5. Quyền của bạn**
Bạn có quyền yêu cầu truy cập, sửa đổi hoặc xóa thông tin cá nhân của mình bất kỳ lúc nào. Để làm điều này hoặc nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc phản ánh nào về chính sách bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin sau:
– Địa chỉ email: [địa chỉ email liên hệ]
– Số điện thoại: [số điện thoại liên hệ]
**6. Thay đổi chính sách**
Chúng tôi có thể cập nhật chính sách bảo mật này khi cần thiết và sẽ thông báo về những thay đổi này trên trang web của chúng tôi. Việc tiếp tục sử dụng dịch vụ của chúng tôi sau khi có sự thay đổi này đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận chính sách mới được áp dụng.
Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của Web4V.com. Chúng tôi cam kết duy trì sự tin tưởng và tôn trọng quyền riêng tư của bạn.